Vedtekter

Vedtekter i Tjini Sport Travel:

§ 1.        Reis aldri alene!

§ 2.        Overnatt aldri alene!

§ 3.        Det må være sportslig innhold på turene. Sportslig innhold må vurderes nøye av styret. Hvis turene skal inneholde annen idrett enn fotball må dette særskilt begrunnes og ekstraordinært styremøte må til.

§ 4.        Reisemålene og tidsrom bestemmes på styremøte i Tjini Sport Travel. Hvert styremedlem har en     stemme hver. Ved stemmelikhet bestemmer den som har flest turer!

§ 5.        Hotellene som benyttes på turene må være minimum 3 * og ha kort vei til ølkranen. Her kan det imidlertid gjøres unntak.

§ 6.        Det skal ikke være damer med på turer i regi av Tjini Sport Travel. Dette gjelder ikke datterselskapet Tjini Sport Travel Family.

§ 7.        Turene legges opp slik at det ikke blir hotellbytte hver natt. Dette gjelder spesielt på turer hvor Sigmund og Olve er med!

§ 8.        Det skal gjennomføres minimum en treningsøkt på hver tur. “Trening” på pub blir ikke godskrevet!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.