Treningshelg for lillegutter i Bodø/Glimt – Glimt fra Glimt april 2008 “Glimt fra Glimt” Nr 3 2008

Den 4. og 5. april gjennomførte Bodø/Glimt sin 97-årgang treningshelg. I Bodø/Glimt består 97-årgangen bare av 2 lag, totalt 25 spillere. Formålet med treningshelgen var bl a å gi guttene små drypp av hva som kreves for å bli en god fotballspiller. Vi ønsket også å diskutere med spillerne hva vi hadde konsentrert oss om i treningsarbeidet til nå og utfordre de på å reflektere over dette. Vi prøvde også å formidle til guttene hva som forventer de i årene som kommer. Videre ønsket vi å vise hvordan A-laget i Bodø/Glimt arbeider på enkelte områder. Men ikke minst var dette en sosial sammenkomst der vi også ønsket å få spillere på 2 lag til å nærme seg hverandre. I Bodø/Glimt som i de fleste andre lag er det klare lagsgrenser, nesten for klare uten at den diskusjonen skal taes fullt ut her. En slik helg er med å bryte ned grensen mellom lagene. Det var stor interesse rundt treningshelgen og med unntak av en som ble syk hadde vi 100% oppmøte. Som et ledd i den sosiale delen overnattet vi i Bodø, nærmere bestemt i flotte lokaler på Høgskolen. Guttene var derfor samlet fra de møttes på fredag kl 16 til vi var ferdig på lørdag kl 16. 24-timers idrettsutøveren i praksis. Spillerne hadde ikke noe godter eller snacks med seg og heller ikke noe penger til å kjøpe noe slikt. Eneste gang guttene fikk brus var til pizza på fredagskvelden.

Etter trening på kunstgresset og dusjing var det pizza på Aspmyra sponset av Pizzakjeller`n. Noen av guttene bar preg av mye sukkerinntak etter å ha drukket Cola, men roen senket seg når A-lagstreneren til Bodø/Glimt, Kåre Ingebrigtsen, fortalte litt om hva som kreves for å bli A-lagsspiller i Bodø/Glimt. Kåre spurte om hvor mange som ville bli fotballspillere, tippeligaspillere og profesjonelle spillere i utlandet. På samtlige spørsmål var nesten alle hendene i været. Helt tydelig at drømmen lever hos svært mange. Kåre spurte videre om hvor mange som ville bli best på skolen og da var det ikke like mange hender i været. Kåre fortalte at han ikke var best som barn. Ved ett tilfelle var det 5 fra hans lag som var uttatt på kretslag uten at han selv var en av dem. Han poengterte videre at alle ikke kan være stjerner og påpekte at oppgaven til han selv og Ørjan Berg når Ørjan kom til Rosenborg i 1988 var å få tak i ballen og levere den til Sverre Brandhaug. Ørjan, som er en del av trenerne på 97-kullet, satt selv og hørte på.

Spillerne svarte at de trente ca 3 ganger i uka + egentrening da Kåre spurte om treningsmengden. Kåre sa at når en drev med egentrening flere timer i strekk var det viktig og ta med drikke og matpakke på trening. Da Kåre til slutt spurte spillerne hva som var motivasjonen til å bli profesjonell fotballspiller i utlandet svarte en av guttene; “penger og damer”. Her har vi en jobb å gjøre!

A-lagstrener i Bodø/Glimt fanger oppmerksomheten fra lillegutter

Stig Johansen fra Bodø/Glimt fortalte litt om karriere og karrierevalg. Da Stig kom lød det taktfaste “Stig, Stig, Stig”, så det var ikke noen tvil om at de kunne navnet på A-lagsspilleren! Stig begynte med fotball når han var 5 år. Han drev med turn og konkurrerte på ski til han var 14. Stig holdt også på med slalåm. Han mente det var viktig legge seg til vane og tørre å bli sliten. Så et råd til guttene fra Stig var at de utfordret seg selv på det fysiske. Det er ikke farlig å bli sliten. Stig spurte videre guttene om de visste hva mental trening var. Det kom mange gode forslag og Stig fortalte litt om mental trening. Stig mente videre at det var viktig at selv om noen var veldig god som 11-åring og følte at det gikk bra, måtte ikke dette bli noen sovepute. Ikke alle forstod denne metaforen før den ble forklart.

Stig var i likhet med Kåre heller ikke blant de beste spillerne som ung spiller. Han spilte noen sesonger på flere lag og en sesong spilte han både på gutte, junior og A-laget. I løpet av oppveksten spilte han ofte mot spillere som var 3 år eldre enn han selv fordi det var mangel på spillere i Kabelvåg. Stig var liten av vekst i yngre år og måtte kompensere med styrke. En sterk side som har fulgt han opp på A-lagsnivå. Stig fortalte detaljert om og fra de klubbene han hadde vært innom i løpet av karrieren. Stig har Spilt A-lagsfotball på Kabelvåg, Mjølner, Lofoten, Bodø/Glimt, Southampton og Helsingborg. Han var også utlånt til Bristol City for en periode.

Stig fikk spørsmål om kosthold og snakket litt generelt om temaet og hva han selv spiste Han mente det ikke var noe problem å unne seg godter, men ikke lag vaner og behov med å spise godter på f eks mandag.

Stig, med 234 kamper og 71 tippligamål for Bodø/Glimt, sa at han selv har arbeidet hardt hele veien. Han avsluttet med å råde guttene til å “være tilstede” med alt de foretok seg! Som 11-åring bestemte han seg for å bli profesjonell fotballspiller.

Stig Johansen om karriere og karrierevalg

Toppspillerutvikler Aasmund Bjørkan fortalte litt om trening, kamp og skole, og hvordan Bodø/Glimt arbeider med unge spillere som går på skole. Aasmund nevnte 4 pilarer som Glimt arbeider i forhold til; mentalitet, fysikk, fotballferdighet og skoler/sosialt. Han nevnte videre at i forhold til spillerutvikling konkurrerer Bodø/Glimt i realiteten med hele verden siden innslaget av utenlandske spillere er såpass stort i norsk toppfotball.

Aasmund viste også guttene hvordan Bodø/Glimt arbeider med videoanalyseverktøyet Interplay. Vi så eksempler på hvordan Bodø/Glimt arbeidet med videoanalyse før kvalikkampen mot Odd i fjor. Vi fikk også se eksempler fra kampen mellom Glimt og Hamkam 30. mars.

Aasmund Bjørkan har full fokus fra forsamlingen

 

Trenerne til 97-kullet hadde også en runde med spillerne der de ble introduserte til spillemøte med eksempel på hvordan det kunne fungere på toppnivå. Vi snakket om hva vi hadde fokusert på inn mot treningen til nå og lot guttene komme med forslag. Vi hadde også en runde hva vi kom til å fokusere mer på i tiden fremover. Videre ble det snakket litt om holdninger på treninger og i kamp. Guttene fikk i tillegg se en DVD med alle målene til Glimt i fjor fra Adeccoligan som var klippet bra sammen med flott musikk. Trenerne for begge lagene er; Frank Torsvik, Runar Berg, Ørjan Berg, Bård Abrahamsen, Frode Thomassen og Lasse Tjønnøy.

Stein Rodahl hadde en seanse med spillerne i Mørkvedhallen om basistrening.Litt prat og en del praktiske eksempler. Stein fortalte at når en drev med styrketrening var det vanlig å enten drive med styrketrening for overkroppen eller for bena. Men det var veldig viktig å drive “styrketrening” i området mellom overkropp og bena. Ved eksempler på styrketrening ble vekta av egen kropp brukt. I noen øvelser ble det brukt medisinball. Videre ble det kjørt eksempler på spensttrening, hurtighetstrening med veiledning angående løpeteknikk.

Vi hadde også en runde med brytelignende øvelser som ble ledet av Thomas Hammer. En skulle være drillet for å se at øvelsene var hentet fra et brytemiljø. Øvelsene var varierte og fine med bl a å hoppe bukk over hverandre, hinke sammen og den gode gamle “trillebåren”.

Videre var det en seanse med bevegelighetstrening ledet av Anne Lene Mjøen Moum der guttene ble introduserte for en del uttøyningsøvelser. Spillerne fikk se hvordan A-lagets sine spillere blir testet, bl a med maksimalt oksygenopptak. Det er 16 –årsgrense for testing. Dette opplegget ble ledet av Thomas Dillern. Guttene ønsket å bli testet og mente det var en fin anledning å la en 11-åring få teste seg. Men det gikk ikke, dermed måtte en av trenerne til pers for testing av maksimalt oksygenopptak (dvs jeg meldte meg ganske frivillig). En fin opplevelse, men jeg skal ikke offentliggjøre resultatet.

Stein Rodahl forklarer guttene om basistrening

Thomas Hammer kjører ei økt med brytelignende øvelser

Etter en utsøkt lunsj sponset av Aga Mat snakket dommer Lars Ove Sørmo Hanssen med spillerne. Spillerne er stort sett vante med å bli dømt av trenere, men kommer mer og mer til å få kjennskap med dommere som til og med har gule og røde kort i lomma. Lars Ove spurte guttene om de visste hva Fair Play var? Mange gode forslag på dette begrepet. Han fortalte videre om diverse regler, med en egen runde på innkast. Han viste også hvilke tegn en dommer bruker og hva de betyr. Lars Ove poengterte viktigheten av ikke å klage på dommeren. Det er lov å spørre hva dommeren dømte for, men gjør det på en ordentlig måte.

Oppsummering

 

For å gjennomføre en slik treningshelg kreves det en del innsats og planlegging og for de fleste lag er det ikke aktuelt med en slik samling. Det kan dog være små grep som sporer til inspirasjon og motivasjon for unge spillere. Mange unge spillere kan bli lei av de samme trenerne uke etter uke som messer om det samme. Da kan det være lurt å hente inn noen eksterne trenere eller spillere som egentlig sier det “samme” som de vanlige trenerne, men vi vil da få en forsterkende effekt i læringsprosessen til unge spillere.

Det er vårt inntrykk at treningshelgen var både inspirerende og motiverende for guttene.

De hadde lyst til å gjøre dette igjen. En spurte om vi ikke kunne ha treningshelg også neste helg! To treningshelger på rad var nok ikke aktuelt, men at vi kommer til å gjøre noe tilsvarende en gang i fremtiden er helt sikkert. Da ser vi for oss at bruker mer tid på å terpe på ren fotballferdighet og nærmest deler helga inn i temaer.

Det er mulig at dette blir et fast opplegg for kullene i Glimt når de når en viss alder. Vi får se på erfaringene og prøve å lage et opplegg

Inne i treningshelgen hadde vi en fotballturnering på tilsammen 2,5 timer der lilleguttene til Bodø/Glimt ble delt inn i 3 jevne lag. I tillegg deltok et lag fra Grand, slik at alle lag fikk 3 kamper. Det var 4 jevne lag der “alle slo alle”. Overnattingen på Høgskolen gikk bra selv om det byr på visse utfordringer å få 12-13 11-åringer å få sove i et klasserom. Bortsett fra at det ble sent gikk det bra.

Jeg ønsker også å skryte av guttene som var konsentrerte og fokuserte på de seansene vi hadde. Mange fornuftige spørsmål til bidragsyterne hadde de også. Jeg benytter anledningen til å takke alle som bidro til å gjøre denne treningshelga til en suksess!

Lasse Tjønnøy

Ungdomsleder

FK Bodø/Glimt

Morgentur før frokost!

Comments are closed.