Stopp Volden Cup – oktober 2007

Denne helga arrangeres Stopp Volden Cup som er et samarbeid mellom Nordland Røde Kors, Bodø Røde Kors og Bodø/Glimts ungdomsavdeling. Turneringen starter fredag kl 15.00 og varer til søndag kl 18.00. I år er det påmeldt 194 lag, noe som er rekord. For å få plass til alle lag som ønsker å delta har vi dessverre vært nødt til å la turneringen pågå under kampen mellom Bodø/Glimt og Moss. Mange deltakere fra Stopp Volden Cup vil være tilstede under kampen. Kampoppsettet er lagt opp slik at tilreisende lag skal få se hele kampen.

Jeg fikk spørsmål fra en gutt om Stopp Volden Cup hadde noe med “stopp volden” å gjøre? Et godt spørsmål! En utfordring for oss som arrangør å få frem budskapet til turneringen. Målsettingen er ved siden av det sportslige, å markere en klar holdning mot vold ved å fremme:

  • vennskap, trygghet og sosialt fellesskap
  • omsorg og respekt for enkeltmennesket
  • viljen til å bry seg

Stopp Volden ble til etter at en gutt ble skutt på gaten i 1995. Vennene arrangerte fakkeltog for å markere sin avsky. Dagbladet satte fokuset på voldsproblematikken i en artikkelserie. Det ble laget en vignettegning som viste en åpen håndflate som en motsetning til en knyttet neve. Merket ble logoen for kampanjen og etterhvert et symbol for Norges Røde Kors` videre kamp mot vold, rasisme og fremmedfrykt. Dagbladet avsluttet sin artikkelserie i 1998. Da ble kampanjeideen gitt videre til Norges Røde Kors som fortsatte den folkelige bevegelsen mot vold.

Stopp Voldens hovedmålsetting er å utvikle forslag til gode tiltak og løsninger som setter lokale grupper i stand til å drive holdningsskapende arbeid og utføre aktiviteter som kan begrense voldens omfang i samfunnet. Idretten er en viktig arena for holdningsskapende arbeid rettet både mot barn, ungdom og voksne. Dette er bakgrunnen for Stopp Volden Cup.

Lasse Tjønnøy

Ungdomsleder

FK Bodø/Glimt

Comments are closed.