SMÅLAGSSPILL – juli 2007

Norges Fotballforbund (NFF) har for tiden en kampanje sammen med fotballkretsene for å sette fokus på smålagsspill. Årsaken er at NFF ønsker å øke og forbedre fotballaktivitetene for barn og unge. Den beste måten for å få dette til på er ved å fokusere på smålagsspill. Med smålagsspill menes primært fotballspill 5 mot 5 inkludert keeper, 4 mot 4, eller 3 mot 3 med eller uten keepere.

Norges Fotballforbund lister opp en rekke argumenter for smålagsspill;

  • Det er den mest grunnleggende fotballaktiviteten for absolutt alle
  • Spillerne er involvert i reelle situasjoner hele tiden
  • Mange ballberøringer gir engasjement og raskere læring
  • Kort vei til mål gir mange avgjørende angreps- og forsvarssituasjoner
  • En morsom opplevelse der og da
  • Gir stor mengde fotballaktivitet og gode forutsetninger for å utvikle fotballferdigheten
  • Spesifikk utøvelse av fotballens kjerne: fotballferdighet = valg og utførelse
  • Felles for alle gode fotballspillere er at de har en meget stor mengde smålagspill bak seg fra tidlig alder.

Utfordringen for oss som trenere, arrangører av turneringer, arrangører av fotballskoler etc. er å ha fokus på smålagsspill. I turneringer er det viktig å være bevisst på antall spillere på banen samtidig. Det er ikke slik at “jo flere, jo bedre” når vi snakker om antall spillere på banen samtidig. Fotballskoler er veldig populært. Men det er en tendens til at gruppene blir for store og spillersekvensene blir med for mange spillere på hvert lag. Vi får håpe at fokus fra Norges Fotballforbund bidrar til å endre på dette.

En kan lese mer om dette og andre interessante emner på www.fotball.no/barnefotball.

Lasse Tjønnøy

Ungdomsleder

FK Bodø/Glimt

Comments are closed.