Løkkefotball – august 2007

De fleste har positive assosiasjoner med begrepet løkkefotball. Fotball på løkka blir forbundet med at barn og unge organiserer selv, deler lag og spiller fotball i nærmiljøet. Det er bred oppfatning at innslaget av løkkefotball var større for noen år tilbake. Jeg oppfatter også at holdningen blant mange er at mye var bedre før når innslaget av løkkefotball var større og det var mindre av den organiserte treningen. Jeg har ofte hørt at barn og unge blir “organisert i hjel”. Jeg tror at en fornuftig balansegang mellom den organiserte treningen og løkkefotballen er viktig. Nå er jo alt av egentrening i tillegg til den organiserte treningen fornuftig. Mitt poeng er at den organiserte treningen i barne- og ungdomsfotballen er viktig. Der får spillerne kyndig veiledning i bl a teknisk utførelse, hvordan opptre i relasjon til andre spillere, gjøre de rette valgene etc. En godt gjennomført trening kan innebære mye ballkontakt, fornuftige øvelser, gode spillsekvenser etc.

Når det gjelder barn og unge sin evne til å organisere treningene selv uten innblandning fra voksne går det stort sett bra. Også i sommer har Nordlandshallen hatt tilbud til barn og unge om å komme å boltre seg inne i Nordlandshallen mot en liten betaling. Aktiv hverdag kalles dette flotte tilbudet. Jeg har ved enkelte anledninger observert den form for egentrening som bedrives av forskjellige grupperinger i Nordlandshallen. Hos noen fungerer treningen utmerket, mens hos andre er treningen ineffektiv, mange spillere på hvert lag (lite ballkontakt) og av og til vel mye fokus på regler. Merkelig mange spiller også fotball i sokkene inne på det flotte dekket i Nordlandshallen. Hvis en har ønske om å bli fotballspiller bør skoene være på nå en spiller fotball inne i Nordlandshallen! En positiv effekt med løkkefotball er at barna lærer å ta ansvar og organisere selv. På skolene spilles det mye fotball i friminuttene. Her organiseres alt selv og etter hva jeg har forstått er det infløkte regler om hvem som skal spille med hvem og hvilke trinn som har “hevd” på de forskjellige banene. Vi kan konkludere med at både løkkefotball, egentrening og den organiserte treningen er viktig for spillerutviklingen

Lasse Tjønnøy

Ungdomsleder

FK Bodø/Glimt

Comments are closed.