DUGNAD – juni 2007

Alle har et forhold til begrepet dugnad. Denne påstanden er nok langt på vei sann. I Norge har vi et spesielt forhold til dugnad. Det er ofte et kultursjokk når mennesker fra andre land blir involvert i våre dugnadsskikker. I et leksikon er dugnad definert på følgende måte;”etter gammel no. skikk frivillig fellesinnsats av en gruppe mennesker, f.eks. et grannelag eller en venneflokk, for å utføre et arbeid til en enkelts eller til gruppens felles beste. I nyere tid har dugnad vært mye brukt innen foreninger, boliglag, idrettslag o.l.”.
I ungdomsavdelingen i Bodø/Glimt som i de fleste andre idrettslag, er vi helt avhengig av dugnadsinnsatsen, spesielt til foreldrene til spillerne. Hele driften er lagt opp etter dugnadsinnsatsen til de frivillige som dugnadsgjengen ofte betegnes som. I ungdomsavdelingen har vi to store turneringer i løpet av året, Notar Cup og Stopp Volden Cup. Begge turneringene er viktige økonomiske bidragsytere for å få driften i ungdomsavdelingen til å gå rundt. Fra disse turneringene føres det egne prosjektregnskap. Men i disse regnskapene vises aldri innsatsen til de frivillige. Hadde vi ført et skyggeregnskap der vi summerte antall dugnadstimer ville det positive bidraget fra dugnadsinnsatsen blitt svært stort og svært synlig. Heldigvis er ikke dugnadsinnsatsen en kostnad for idrettslaget.
I ungdomsavdelingen har vi dugnad ifm hjemmekampene til Bodø/Glimt. På denne hjemmekampen mot Molde stiller ungdomsavdelingen med ca 30 foreldre som står for salg, tilrettelegging, rydding etc. I tillegg har gutte 2 ca 12 foreldre og spillere som står for salget av kampprogrammet som du nå sitter å leser i. Lagene har også dugnad i forbindelse med våre 2 turneringer. I tillegg må det selges lodd og eventuelt andre dugnadsvarianter for å skaffe penger inn i klubbkassa. Mange har også dugnad ut over dette for å skaffe inntekt direkte til de forskjellige lagene. I de senere år er det tegn som tyder på at der blitt vanskeligere å rekruttere frivillige i verv. Da blir utfordringene å drifte denne type forening ekstra stor.
Jeg vil avslutningsvis rette en stor takk til de som bidrar med sin dugnadsinnsats, enten det er snakk om enkeltdugnader, forskjellige oppgaver ifm turneringer eller direkte verv i ungdomsavdelingen. Jeg vil også takke trenerne og foreldrekontaktene/laglederne for den innsatsen som legges ned direkte mot de forskjellige lagene. For de som arbeider dugnad håper jeg det er en ekstra motivasjon at deres bidrag virkelig synes og at dette bidraget er helt nødvendig for at ungdomsavdelingen skal fungere.
Lasse Tjønnøy
Ungdomsleder
FK Bodø/Glimt

Comments are closed.