Archive for the ‘EM Ukraina 2012’ Category

Tjini Sport Travel på nytt mesterskap

Wednesday, June 20th, 2012
Turen til Euro 2012 ble lagt til Kiev. Lasse M, Olve og Lasse T representerte selskapet under dette mesterskapet. I forkant av mesterskapet hadde BBC laget en dokumenter som viste problemet med rasisme og vold i de nasjonale ligaene i Polen og Ukraina. Stygge klipp fra tribunene. Oppfatningen blant de vi snakket med var at de ikke kjente seg igjen og følte at dette var urettferdig og ikke gjenspeilte hvordan det er i Ukraina. Under vår lille uke så vi ikke tendenser til noe bråk i det hele tatt. Ikke en gang en begynnende krangel!

(more…)