Bodø/Glimt på trenerjakt! – oktober 2007

Med en slik overskrift tenker nok de fleste på trenerjakten til A-laget, men denne artikkelen omhandler ikke den viktige “jakten” til A-laget! Det er dog ingen grunn til ikke å lese videre. Jeg vil kommentere litt om “trenerjakten” til ungdomsavdelingen i Bodø/Glimt. I ungdomsavdelingen i Bodø/Glimt har vi ca 25 lag i alderen 6 til 16 år. I barnefotballen opp til 12 år har vi klassene miniputt og lillegutt. For disse klassene er det nesten uten unntak foreldre som trener disse lagene. Da er det gjerne foreldre med bakgrunn som spiller og/eller trener som trener disse lagene. Med unntak av fritak for treningsavgift til trenernes respektive sønner er det ingen godtgjørelse for trenerne på disse nivåene. Stort sett er det ikke noe problem å rekruttere trenere til disse klassene.

På mange måter er det store utfordringer når spillerne går fra lillegutt til smågutteklassen (12 til 13 år). Spillerne går fra å spille 7`er fotball til 11`er fotball. Dette er en stor overgang for spillerne, men jeg skal ikke belyse den delen her. Det er også store utfordringer når trenerne går fra 7`er til 11`er fotball. Mange trenere følger ikke lagene fra lillegutt til småguttenivå. En av årsakene er at lagsammensetningen endres pga av at det kreves flere spillere på lagene og at det taes ut 1. lag. En annen årsak er at mange foreldre ikke har eller føler at de ikke har nok kompetanse til å være trener for et 11`er lag. En tredje årsak er at er det kreves mer tid å være smågutte og guttetrener.

På smågutte- og guttenivå rekrutterer Bodø/Glimt trenerne stort sett utenfor foreldregruppen. For denne jobben har trenerne en liten godtgjørelse. I løpet av vinteren har vi alt for få treningstimer til lagene. Mange potensielle trenere ønsker ikke å trene fotballlag som ikke har tilfredsstillende antall treningstimer. 1. lagene har historisk fått flere treningstimer enn de øvrige lagene. Det har vært vanskeligere å rekruttere trenere til de øvrige lagene kontra 1. lagene. Det kreves en del å være trenere på smågutte og guttenivå. Kompetente trenere har som folk flest hverdagen full av gjøremål, slik at trenergjerninger kan være vanskelig å få passet inn. Når vi i ungdomsavdelingen skal tilsette trenere er vi ofte avhengige av at Toppfotballen i Bodø/Glimt har avklart sine ansettelsesforhold på junior og B-laget. Dette fordi det er stort sett de samme trenerne som er aktuelle for oss i ungdomsavdelingen. B-lags trener og juniortrener kommer ofte ikke på plass før trener på A-laget er på plass. Derfor må vi ofte avvente å se hva som skjer. Mangel på trenere og også mangel på treningstimer er blant de områdene som skaper mest frustrasjon blant spillerne og foreldrene. I ungdomsavdelingen får vi en del hendendelser fra misfornøyde foreldrekontakter pga trenersituasjonen. De fleste henvedelsene med god grunn. Det er uheldig for de forskjellige lagene å komme sent i gang til en sesong pga at de mangler trener.

Comments are closed.