Archive for June, 2007

Jeg vil bli fotballspiller når jeg blir stor! juni 07

Friday, June 1st, 2007

Hvem har ikke uttalt; “jeg vil bli fotballspiller når jeg blir stor” som håpefull miniputtspiller.

Det er ikke alle forunt å nå sine egne fotballmål uttalt som ung spiller. En av ungdomavdelingens klare mål er å være med på å bidra til at Bodø/Glimt utvikler spillere fra egne rekker. Statistisk er det relativt sett få spillere som spiller barne- og ungdomsfotball som får spille Adecco-liga eller høyere nivå. Det kan gå mange år mellom hver gang en klubb henter opp en spiller fra egne rekker opp i sin A-stall. I Bodø/Glimt har ikke det skjedd så ofte som ønskelig.

I overgangen fra ungdomsfotball til A-lagsfotball er det en del milepæler. Det kan være at talenter får trene med A-laget, blir opptatt i A-stallen, får spille treningskamper, får innhopp i obligatoriske kamper og får debutere fra start i obligatoriske kamper. For tiden har Bodø/Glimt mange talenter som banker kraftig på A-lagsdøra! Anders Karlsen (17), Andreas Aakre (18), Anders Konradsen (snart 17) og Stefan Johansen (16) er alle blitt tatt opp i A-stallen før og i løpet av inneværende sesong. Stefan Johansen kom inn som innbytter mot Hammerfest i cupen og scoret mål! Anders Konradsen var tungen på vektskåla med 2 målgivende pasninger i forrige cuprunde da Lofoten ble slått 3-1 e.e.o. Sist søndag (17/6) debuterte Anders Karlsen fra start i Adecco-ligaen mot Raufoss med stil! Også Andreas Aakre har kommet inn i obligatorisk kamp i år. Som ungdomsleder synes jeg det som skjer for tiden er ekstra gledelig.

Når talenter fra klubben slår gjennom er det en ekstra motivasjon til de andre spillerne i ungdomsavdelingen og dette baner vei for at det virkelig er mulig for egne talenter å nå opp. Det er også en motivasjon for lederne og trenerne at det er absolutt mulig å få opp talenter fra egne rekker opp i A-stallen.

Jeg ønsker “ungdomsrekka” i Bodø/Glimt lykke til videre!

Lasse Tjønnøy

Ungdomsleder

FK Bodø/Glimt

Foreldrevettregler – juni 2007

Friday, June 1st, 2007

Vi har nettopp gjennomført vår store vårturnering, Notar Cup. I løpet av turneringshelga var det mange spillere i aksjon. Det er også et stort antall foreldre, familie og venner som er tilstede under en slik turnering. Både som trener og som arrangør fikk jeg med meg en del kamper og stemningen rundt disse kampene. Det er stor glede både blant spillere og foreldre over kampene i turneringen. For oss som arbeider med turneringen er dette veldig motiverende. Børre Lekang som tidligere har spilt for bl a Bodø/Glimt og er cupmester fra 1993 uttalte at dette var hans største fotballopplevelse der han bivånet sin sønns første Notar Cup-turnering.

Tilskuerne er flinke til å lage stemning rundt kampene og i de aller fleste tilfellene er det fornuftige tilrop og heiing fra sidelinjen! Av og til er ikke heiaropene helt gjennomtenkte i iveren på mane frem til innsats og seier. Norges Fotballforbund har utarbeidet 12 foreldrevettregler for barnefotballen. Barnefotballen omfatter all organisert fotball for gutter og jenter fra 6 år og opp til og med 12 år. Foreldrevettreglene er som navnet tilsier først og fremst myntet på foreldrene, men gjelder selvfølgelig alle som er involverte i barnefotballen.

 1. Møt frem til kamp og trening – barna ønsker det
 2. Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen – ikke bare din datter eller sønn.
 3. Oppmuntre i medgang og motgang – ikke gi kritikk
 4. Respekter lagleders bruk av spillere
 5. Se på dommeren som en veileder – ikke kritiser avgjørelsene
 6. Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta – ikke press det.
 7. Spør om kampen var morsom og spennende – ikke bare om resultatet
 8. Sørg for riktig og fornuftig utstyr – ikke overdriv
 9. Vis respekt for klubbens arbeid – ta initiativ til årlig foreldremøte for å avklare holdninger og ambisjoner
 10. Tenk på at det er ditt barn som spiller fotball – ikke du
 11. Vis respekt for andre – ikke røyk på sidelinja
 12. Husk at barna gjør som du gjør – ikke som du sier

Med foreldrevettreglene ønsker jeg lykke til med sesongen 2007. Til slutt vil jeg oppfordre alle spillere og trenere i ungdomsavdelingen til å stille opp i borgertoget 17. mai.

Lasse Tjønnøy

Ungdomsleder

FK Bodø/Glimt

DUGNAD – juni 2007

Friday, June 1st, 2007
Alle har et forhold til begrepet dugnad. Denne påstanden er nok langt på vei sann. I Norge har vi et spesielt forhold til dugnad. Det er ofte et kultursjokk når mennesker fra andre land blir involvert i våre dugnadsskikker. I et leksikon er dugnad definert på følgende måte;”etter gammel no. skikk frivillig fellesinnsats av en gruppe mennesker, f.eks. et grannelag eller en venneflokk, for å utføre et arbeid til en enkelts eller til gruppens felles beste. I nyere tid har dugnad vært mye brukt innen foreninger, boliglag, idrettslag o.l.”.
I ungdomsavdelingen i Bodø/Glimt som i de fleste andre idrettslag, er vi helt avhengig av dugnadsinnsatsen, spesielt til foreldrene til spillerne. Hele driften er lagt opp etter dugnadsinnsatsen til de frivillige som dugnadsgjengen ofte betegnes som. I ungdomsavdelingen har vi to store turneringer i løpet av året, Notar Cup og Stopp Volden Cup. Begge turneringene er viktige økonomiske bidragsytere for å få driften i ungdomsavdelingen til å gå rundt. Fra disse turneringene føres det egne prosjektregnskap. Men i disse regnskapene vises aldri innsatsen til de frivillige. Hadde vi ført et skyggeregnskap der vi summerte antall dugnadstimer ville det positive bidraget fra dugnadsinnsatsen blitt svært stort og svært synlig. Heldigvis er ikke dugnadsinnsatsen en kostnad for idrettslaget.
I ungdomsavdelingen har vi dugnad ifm hjemmekampene til Bodø/Glimt. På denne hjemmekampen mot Molde stiller ungdomsavdelingen med ca 30 foreldre som står for salg, tilrettelegging, rydding etc. I tillegg har gutte 2 ca 12 foreldre og spillere som står for salget av kampprogrammet som du nå sitter å leser i. Lagene har også dugnad i forbindelse med våre 2 turneringer. I tillegg må det selges lodd og eventuelt andre dugnadsvarianter for å skaffe penger inn i klubbkassa. Mange har også dugnad ut over dette for å skaffe inntekt direkte til de forskjellige lagene. I de senere år er det tegn som tyder på at der blitt vanskeligere å rekruttere frivillige i verv. Da blir utfordringene å drifte denne type forening ekstra stor.
Jeg vil avslutningsvis rette en stor takk til de som bidrar med sin dugnadsinnsats, enten det er snakk om enkeltdugnader, forskjellige oppgaver ifm turneringer eller direkte verv i ungdomsavdelingen. Jeg vil også takke trenerne og foreldrekontaktene/laglederne for den innsatsen som legges ned direkte mot de forskjellige lagene. For de som arbeider dugnad håper jeg det er en ekstra motivasjon at deres bidrag virkelig synes og at dette bidraget er helt nødvendig for at ungdomsavdelingen skal fungere.
Lasse Tjønnøy
Ungdomsleder
FK Bodø/Glimt